9 kushtet që duhet të plotesosh para se të falesh namazin

0
1377

Kushtet e namazit.Islami.Logjika.Aftësia dalluese e të mirës nga e keqja.

Hyrja e kohës.Mbulimi i pjesëve trupore detyruese.Pastërtia (abdesi ose gusli).

Largimi i papastërtive.Drejtimi nga kibla.Nijeti.

Këto janë ato kushte që duhet të plotësohen përpara se muslimani/a të fillojë namazin