7 kategorite e njerezezve qe te shajn pas shpine

0
3359

Ibn Hazm el Andaluzi (Allahu e meshiroftë) thotë:

Njerëzit në sjelljet e tyre ndahen në shtatë kategori:

1- Ata që të lavderojnë në sy dhe të shajnë në mungesë. Kjo sjellje është e atyre
hipokritëve që shajnë njerëzit dhe është shumë e përhapur në mesin e tyre.

2- Ata që të shajnë në sy dhe pas shpine. Kjo sjellje konsiderohet paturpësi dhe gjë shumë e ulët.

3- Ata që të lavdërojne në sy dhe pas shpine. Kjo kategori është e atyre që servilosen dhe janë lakmiqarë.

4- Ata që të shajnë në sy dhe të lavderojnë pas shpine. Sjellje e njerezve absurdë dhe injorantë.

5- Janë njerëzit e miresisë që nuk lavderojne apo shajnë ne sy, por që e lavderojnë tjetrin në mungese, ose te paktën nuk flasin keq në mungesë.

6- Sharësit e zhytur në hipokrizi dhe gjëra të ulta, të cilët nuk flasin në sy por shajnë pas shpine (në mungesë).

7- Të ruajturit, te cilët nuk lavdërojne e as nuk shajnë qoftë në sy apo në mungesë.

[El Ahlaku ues sijer fq 126].

Fatjon Isufi