6 shenjat qe tregojne se mund te behesh hipokrit kur fal namazin

0
1615

Ka thene imam Ibn Kajjim -Allahu e meshirofte-:

“Keto jane gjashte cilesi qe kane lidhje me namazin dhe jane prej shenjave te hipokrizise:

1- Dembelizmi dhe pertacia kur ngrihet per t’u falur.

2- Falja e namazit sa per ta pare njerezit.

3- Vonimi i namazit.

4- Falja e namazit me shume shpejtesi.

5- Permendja e pakte e Allahut ne namaz.

6- Mosfalja e namazit me xhemat.

Es Salatu ue hukmu tarikuha 1/173.