6 arsye si të gjesh lumturinë

Ekuacioni i lumturisë së vërtetë

1. Do shëndet? = Agjëro!

2. Do ndriçim në fytyrë? = Fal namaz nate!

3. Do relaks? = Lexo Kuran!

4. Do lumturinë? = Fali namazet në kohët e tyre!

5. Do largimin e shqetësimeve? = Lutu!

6. Do largimin e vështirësive? = Thuaj: Nuk ka ndryshim të gjendjeve dhe forcë përveç Allahut!

Read Previous

Jam nje moter muslimane.A duhet ta fal namazin me pantalllona?

Read Next

Si të kemi një besim të fortë dhe te zbatoj urdherat e Allahut