6 arsye si të gjesh lumturinë

0
909

Ekuacioni i lumturisë së vërtetë

1. Do shëndet? = Agjëro!

2. Do ndriçim në fytyrë? = Fal namaz nate!

3. Do relaks? = Lexo Kuran!

4. Do lumturinë? = Fali namazet në kohët e tyre!

5. Do largimin e shqetësimeve? = Lutu!

6. Do largimin e vështirësive? = Thuaj: Nuk ka ndryshim të gjendjeve dhe forcë përveç Allahut!