5 rregulla te rendesishme sa u takon ëndërrave:

0
1859

Rregulla sa u takon ëndërrave:

1- Nuk lejohet pohimi i sigurtë, për një koment specifik.

2- Ne nuk e dimë nëse ato janë: ëndërra nga Allahu, preokupim i ditës, apo ëndërra thjesht pështjellime shpirtërore.

3- Nuk duhet të nxjerrim prej tyre konkluzione apo dispozita fetare.

4- Nuk duhet të përdoren për mbajtje qëndrimesh apo veprimesh.

5- Ato janë përgëzim dhe sihariq, në rastin më të mirë konsiderohen tregues por jo argumente. Pra janë përgëzime që nxisin shpresë (optimizëm) apo lajmëtare të diçkaje tjetër, dhe nëpërmjet tyre njeriu përgatitet per gjëra që mund t’i ndodhin në të ardhmen e afërt

Shuajb Rexha