5 lloje njerëzish kurrë mos i shoqëro ata!

0
6542

‘Pesë lloje njerëzish kurrë mos I shoqëro,!

Ebu Xha’feri Muhamed ibën Aliu thotë:
“Më këshilloi babai im dhe më tha:“Pesë lloje njerëzish kurrë mos I shoqëro, mos fol me ta e mos i shoqëro gjatë udhëtimit.

” Ebu Xhaferi thotë: -I thashë: U bëfsha flijim për ty o babai im, kush janë ata?

Më tha: “Mos e shoqëro mëkatarin (fasikun), ngase ai të shet ty qoftë edhe për një kafshatë goje, e ndoshta edhe më pak se ajo.

” I thashë: -O babai im, çfarë ke për qëllim me fjalën e ndoshta edhe më pak se ajo?

Më tha: -Shpreson në diçka dhe nuk e arrin atë.”

Ebu xhaferi thotë: “I thashë: -O babai im, e kush është i dyti?

Më tha: “Koprracin kurrë mos e shoqëro ngase ai të privon prej ndihmës nga pasuria e tij, atëherë kur ke nevojë më së shumti për të!”

I thash: -O babai im, e kush është i treti?

Më tha: “Gënjeshtarin kurrë mos e shoqëro ngase çështja e tij është si pozita e shpresave dhe iluzioneve, të largon të afërmin dhe ta afron të largëtin.”

I thashë: -O babai im, e kush është i katërti? Më tha: “Budallanë kurrë mos e shoqëro ngase duke dashur të të bëjë dobi, ai të dëmton.”

Pastaj i thashë: -O babai im, kush është i pesti? Më tha: “Mos e shoqëro atë që shkëput lidhjet farefisnore ngase e kam gjetur se ai është i mallkuar në tre vende në Kur’an.”

Shuajb Rexha