5 këshillat e Profetit ﷺ ndaj Muadh ibn Xhebel

0
1551

Thotë Muãdh ibn Xhebel رضي الله عنه:-

Dëshirova që të udhëtojMe profetin ﷺ dhe i thashë të derguarit të Allahut ﷺ :- më këshillo mua.

I dërguari i Allahut ﷺ tha :-

Adhuroje Allahun dhe mos i shoqëro asgjë në adhurim !

Puno për Allahun sikur ti e shikon Atë!

Numëroje(llogarite) veten tënde me të vdekurit !

Përkujtoje Allahun e Lartësuar në çdo gurë dhe në ç’do pemë( në ç’farëdo gjendje që të jesh!

Kur të veprosh ndonjë gjynah, vepro direkt mbas tij një vepër të mirë.

E fshehta me të fshehtën

E dukshmja me të dukshme.
صحيح الجامع ١٠٤٠ 📗

Përktheu :- Julian Korriku