5 gjera qe ju ndodhin kur degjon dhe lexon Kuran

E para: Degjimi me vemendje. Allahu i Madheruar thote: “Kur lexohet Kurani, ju dëgjojeni atë (me vëmendje) dhe heshtni, në mënyrë që të mëshiroheni”. El-Earaf: 204

E dyta: Leximi. Allahu i Madheruar thote: “Atyre, të cilëve ua dhamë librin dhe të cilët e lexojnë drejt (siç ka zbritur)”. El-Bekare: 121

E treta: Memorizimi. Allahu i Madheruar thote: “Por jo, ai është plot argumente të qarta në zemrat e atyre që u është dhënë dituria”. El-Ankebut: 49

E katerta: Meditimi dhe studimi i tij. Allahu i Madheruar thote: “(Ky është) Libër i begatshëm, Ne ta shpallëm ty këtë, që t’i studiojnë argumentet e tij dhe që të marrin mësim prej tij ata që kanë mend”. Sad: 29

E pesta: Puna me te. Allahu i Madheruar thote: “Të cilët i dëgjojnë fjalët dhe pasojnë atë më të mirën prej tyre. Të tillët janë ata që All-llahu i udhëzoi në rrugën e drejtë dhe të tillët janë ata të mençurit”. Ez-Zumer: 18

Kjo e fundit eshte dhe problemi i sotem. Shume memorizojme, por -fatkeqesisht- pak ose aspak nuk punohet me ate qe memorizohet.

Allahu qofte i kenaqur me sahabin e nderuar Abdullah bin Mesudi i cili ka thene: “Neve na u veshtiresua memorizimi i Kuranit (i teresishem) por na u lehtesua puna me te. Ndersa do te vij nje kohe ku njerezve do u lehtesohet memorizimi i tij, por do u veshtiresohet puna me te”.

“Mesazhe Kuranore per çeshtje themelore”
Unejs Sheme

Read Previous

Kush e thote kete fjale ne fund te jetes do te futet ne Xhenet

Read Next

Falenderoje Zotin tend