45 vepra të mira që mund ti cdo ditë një e nga një

0
1341

Vepra të dobishme dhe forma të ndryshme ku mund të kontribuoni për këtë fe

Mëso një sure

Mëso një ajet

Përcill një çështje

Përmend një hadith

Prezanto një mësim

Dëgjo një kasetë

Lexo një libër

Shpërnaj një fletushkë

Përmblidh një ligjeratë

Jep një këshillë

Përhap thirrjen (Islame)

Shkruaj një artikull

Shuaj një dyshim

Përmirëso një gabim

Refuzo një të keqe

Shoqërohu me një këshillues

Jepi atij që nuk ka

Ndihmo një nevojtar

Ktheua selamin e njerëzve

Fal namazin

Bëj një umre

Mëso të paditurin

Mbaj një hytbe

Jep një mendim

Përballu me një bidat

Agjëro një ditë

Ushqe një nevojtor

Përcill një xhenaze

Vishe atë që ska rroba

Vizito një të sëmurë

Ndërto një xhami

Riparo një rrugë

Mbulo një të metë

Ndihmoje të pafuqishmin

Ftoje në fe mohuesin

Këshillo një mëkatar

Shlyeja borxhin një borxhliu

Ngope një të uritur

Pyet një dijetar

Fto një thirrës

Vure në lëvizje një dembel

Zgjo të përgjumurin

Ndero mysafirin

Mbaji lidhjet farefisnore

Nderoje dijetarin

Jep një ide.Etj etj.

Fatjon Isufi