4 shenja qe te dergojne drejt lumturise

0
5087

Ibën Kajjimi,- Allahu e mëshiroftë!,- ka thënë:

“Nga shenjat e lumturisë dhe gëzimit është:

1. Sa herë që bën adhurimet e shton diturin e tij, atij i shtohet përulësia dhe mëshira.

2. Sa herë që i shton veprat ne adhurime, atij i shtohet frika dhe maturia.

3. Sa më shumë që i kalon mosha, aq më shumë i zvogëlohet lakmia.

4. Sa herë që i shtohet pasuria, atij i shtohet bujaria dhe shpenzon akoma më tepër.

5. Dhe sa herë që ngrihet në status dhe pozitë, ai bëhet akoma më i afërt tek njerëzit dhe i përmbush nevojat e tyre dhe është i përulur, modest me ta.

Suad Shabani