4 persona që nuk mund t’ua ktheja dot te miren

0
1976

Ibn Abbasi  ka thënë:

Katër persona që nuk mund t’ua ktheja dot:

1 Një njeri që më përshëndet i pari me Selam;

2 Dhe një njeri që më hapi vend (hapsirë) ​​për mua në mexhlis;

3 Dhe një njeri, këmba e të cilit [ecte me mua] për të përmbushur një nevojë [që kisha];

4 Sa për të katërtin, askush nuk mund t’ia kthejë, përveç Allāhut, i Lartësuar dhe i Madhëruar është Ai.

Ai u pyet: Dhe kush është ai?

Ibn Abbasi tha: “Një njeri, të cilin e kanë goditur disa telashe (probleme), kështu që ai e kalon natën duke menduar se te kush mund të kërkojë ndihmë, atëherë ai më gjeti mua të denjë për këtë [nder], kështu ai më kërkoi ndihmë në të.”

[Wafijaat al-A’jaan | 3/63]