4 keshilla qe te mjaftojne

0
1194

Abdullah bin Umerit (Allahu qoftë i kënaqur me të), i ka shkruar dikush:- Më përmblidh të gjithë dijen!

I thotë:- Dija është shumë e gjerë por, nëse mundesh ta takosh Allahun Ditën e Gjykimit me:

1. Duar të papërlyera me gjakun e muslimanëve,

2. Trup të pa ushqyer me pasurinë e tyre,

3. Gjuhë të frenuar nga nderi i tyre,

4. I pandarë nga xhemati (bashkësia) e tyre, atëherë këtë bëj dhe do të të mjaftojë!

(Sijer A’lamin Nubela 5/216)

Mirandi Shehaj