4 gjera qe te sjellin lumturi ne jeten tende

0
3119

Prej Sahabiut të nderuar, Sa’d bin Ebi Uekkas -Allahu qoftë i kënaqur prej tij-, se i dërguari i Allahut -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij- ka thënë:

“Katër gjëra janë prej lumturisë:

1- Gruaja e mirë (e devotshme).
2- Banesa e gjerë (e bollshme).
3- Komshiu (fqinji) i mirë.
4- Mjeti i rehatshëm i udhëtimit.

Ndërsa katër gjëra janë prej mjerimit:

1- Komshiu i keq.
2- Gruaja e keqe.
3- Mjeti i udhëtimit jo i rehatshëm.
4- Banesa e ngushtë.

📚 صحيح الترغيب للألباني 2576.

Brulins Calllari