4 gjëra janë përgatitje për botën tjetër;

0
2704

Hasan el-Basriu, rahimehullah, ka thënë:

“Katër gjëra, janë përgatitje për botën tjetër;

1. Agjërimi, i cili është shëndet për shpirtin dhe trupin,

2. Lëmosha, e cila është pengesë mes njeriut dhe zjarrit të Xhehenemit,

3. Namazi, i cili e afron robin tek Allahu, dhe

4. Lotët (të qajturit) për Allahun, lotët janë shlyesit e mëkateve.”

Suad Shabani