4 gjëra i pranojnë pothuajse të gjithë njerëzit, por ndryshe sillen:

Shekik bin Ibrahimi ka thënë:

‘’Katër gjëra i pranojnë pothuajse të gjithë njerëzit, por ndryshe sillen:

1. Thonë se janë robër të Allahut, por sillen sikur janë të lirë dhe të pavarur.

2. Thonë se Allahu ua siguron riskun, por s’mund të qetësohen nëse nuk kanë rezerva të kësaj bote.

3. Pohojnë se Ahireti është më i mirë se kjo botë, por me këmbëngulje vrapojnë pas kësaj bote,

4. Thonë se duhet patjetër të vdesin, ndërsa sillen sikur do të jetojnë përgjithmonë’’.

U.Morina

Read Previous

Ja cduhet te besh nese do te shtohet bereqeti dhe te zgjatet jeta

Read Next

Mos e humb jeten tende duke u defryer dhe larguar zemren tende nga adhurimi i Zotit