4 gjëra e zbehin fytyrën dhe e largojnë shkëlqimin

0
8932

Katër gjëra e sëmurin trupin:
1. Të folurit e tepërt.
2. Gjumi i tepërt.
3. Të ngrënit e tepërt.
4. Marrëdhëniet e tepërta seksuale.

Katër gjëra e demtojne trupin:
1. Brenga
2. Pikëllimi.
3. Uria.
4. Pagjumësia.

Katër gjëra e ndërpresin furnizimin:
1. Gjumi i mëngjesit.
2. Neglizhimi i shpeshtë i namazeve nafile.
3. Përtacia.
4. Tradhtia.

Katër gjëra e zbehin fytyrën dhe e largojnë shkëlqimin:
1. Gënjeshtra.
2. Paturpësia.
3. Pyetjet e tepërta pa dituri.
4. Gjynahet e tepërta.

Katër gjëra ia shtojnë fytyrës shkëlqimin:
1. Devotshmëria.
2. Besnikëria.
3. Bujaria.
4. Njerëzia.

(Imam ibën Kajimi, Allahu e mëshiroftë.)

I. JAHIU