4 fjali te bukura nga Fudejl bin Ijadi

0
1167

Fudejl bin Ijadi rahimehullah ka thënë:

Leximi i një ajeti Kuranor dhe veprimi me të është më i dashur për mua se sa të lexoj njëmijë herë të gjithë Kuranin.

Të bëj një musliman të gëzuar dhe kryerja e hallit apo nevojës së tij është më e dashur për mua se sa adhurimi i një jete të tërë.

Braktisja e kesaj bote dhe refuzimi i saj është më i dashur për mua se sa ta adhuroj Allahun me sasinë e adhurimit të të gjithë banorëve të qiellit dhe të tokës.

Distancimi nga një qindarkë harami është më e mirë për mua se sa të bëj njëqind herë haxh me pasuri hallalli.

Marrë nga libri Tenbihul gafilijn 1/380

Shuajb Rexha