4 fjalet qe fshijne gjynahet si gjethet e pemes

0
5827

Enes Bin Malik -Allahu qoftë i kënaqur prej tij- ka thene se i dërguari i Allahut -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të kaloi pranë një peme me gjethe të thara.

E goditi me shkopin e tij dhe gjethet ranë.

Atëherë i dërguari i Allahut -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij- tha:

“Vërtet ELHAMDULIL_LAH (Lavdërimi i takon Allahut),

SUBHANALLAH (i Lartësuar pa të meta është Allahu),

LA_ILAHE_IL_LALLAH (nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut)

dhe ALLAHU_EKBER (Allahu është më i madhi), i hedh (fshin) prej gjunaheve të robit , ashtu siç i hedh gjethet kjo pemë”.

📚 صحيح الجامع 1601.