3 shtyllat e adhurimit

0
870

Adhurimi ka tri shtylla:

1. Dashuria.
2. Frika.
3. Shpresa.

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtte!): Disa nga te paret tanet kane thene:

-Kush e adhuron Allahun vetem me dashuri, ai eshte zindik.

-Kush e adhuron Allahun vetem me shprese, ai eshte murxhi.

-Kush e adhuron Allahun vetem me frike, ai eshte hururij (havarixh).

-Kush e adhuron Allahun me dashuri, frike dhe shprese, eshte ai besimtar njesues.

“Akidetu et-Teuhid”

Unejs Sheme