3 shkaqet nga burojne gjynahet

0
883

Gjynahet dhe gabimet burojnë nga:

1. Mendjemadhësia; kështu veproi Iblisi i mallkuar.

2. Lakmia; është ajo e cila e nxori Ademin nga xheneti.

3. Xhelozia; njëri nga bijtë e Ademit vrau vëllain.

Ai i cili ruhet nga këto tri burimet e gjynaheve i është ruajtur së keqes: kufri vjen nga mendjemadhësia, gjynahi nga lakmia, dhe padrejtësia nga xhelozia.

Shtyllat e kufrit janë katër:

1. Mendjemadhësia;

2. Xhelozia;

3. Hidhërimi;

4. Epshi.

Mendjemadhësia e pengon nënshtrimin, xhelozia pengon pranimin e këshillës, hidhërimi e pengon drejtësinë dhe epshi pengon ibadetin (adhurimin e Allahut).

Kur shkatërrohet shtylla e mendjemadhësisë, lehtësohet për robin nënshtrimi.

Kur shembet shtylla e xhelozisë lehtësohet, pranimi i këshillës.

Kur shembet shtylla e hidhërimit lehtësohet, përulësia dhe drejtësia.

Kur shembet shtylla e epshit, lehtësohet durimi, ndershmëria dhe adhurimi.

Shembja dhe eliminimi i kodrave do të ishte më i lehtë, prej atyre që janë sprovuar, se sa largimi i këtyre katrave,.

Po kur këto menaxhojnë zemrën, atëherë e sheh të pavërtetën në pamjen e së vërtetës dhe të vërtetën me pamjen e së pavërtetës, të mirën në formën e së keqes dhe të keqen në formën e së mirës, e afron afër dynjanë dhe e largon ahiretin.

Marrë nga libri “Kisatul-iltizam”