3 personat e parë që do të futen në Xhenet

0
1741

Allahu i Lartësuar i ndëroi disa njerëz duke bërë vepra të mira, gjithashtu i nderon duke u dhënë përparësi për të hyrë në Xhenet.

Ata janë shehidi (deshmori, martiri) në rrugën e Allahut, që e dha shpirtin e tij për hir të Allahut te Madhëruar. Robi i skllavëruar i cili adhuroi Zotin e tij dhe i permbushi kërkesat dhe te drejtat e zotëriut te vet ne formen me te plotë. Dhe burri i varfër me shumë femijë që e ruajti veten nga të lypurit prej njerëzve edhe pse kishte femijë që kishin nevojë për të shpenzuar për ta, mirëpo perpiqet dhe kërkon shpërblim prej Allahut.

I Dērguari i Allahut (salAllahu alejhi ue selem) ka thēnë: “Më paraqiten tre të parët që do të hyjnë ne Xhenet: shehidi, robi i skllavëruar që e adhuroi Allahun me perpikmëri dhe këshilloi zofëriun e tij dhe një i varfër me shumë fëmijë që ka ruajtur veten nga lypja

Transemton Ibn Hibani Hasen