3 kriteret që e bëjnë një punë të pranohet tek Allahu

0
1577

Pyetja e 1-rë:Cilat janë kriteret që e bëjnë një punë të pranohet tek Allahu?

Përgjigjja: Kriteret bazë që e bëjnë një vepër të pranohet tek Allahu janë tre:

  • Besimi në Allahun Një të vetëm dheveçimi i Tij në adhurim, bazuar në fjalën e Allahut të Lartësuar i Cili ka thënë:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾[الكهف: 107]

{Vërtet ata të cilët besuan dhe bënë vepra të mira e përmirësuese, vendqëndrimi i tyre do të jetë në xhenetet(kopshtet më të larta)të Firdeusit!}(el-Kehf:107)

Ndërsa i Dërguari i Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të! – ka thënë:

«قل آمنت بالله ثم استقم»

«Thuaj: “I kam besuar Allahut” dhe bëhu iqëndrueshëm në këtë!»(Muslimi)

  • Sinqeriteti, i cili është të vepruarit e veprës vetëm për të fituar kënaqësinë e Allahut, pra, pa e përlyer atë me dyfytyrësi apo me dëshirën për t’u dukur, bazuar në fjalën e Allahut të Lartësuar i Cili thotë:

﴿ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾[الزمر: 2]

{…adhuroje Allahun me sinqeritet dhe duke ia kushtuar fenë vetëm Atij!}(ez-Zumer:2)

  • Përputhja me praktikën e të Dërguarit të Allahut– Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të! – siç ka thënë Allahu i Lartësuar:

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  وَاتَّقُوا اللَّهَ  إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[الحشر: 7]

{Atë që jua jep (porosi)i Dërguari, merreni, dhe atë që jua ndalon, hiqni dorë prej saj, e kijani frikën Allahut se vërtet Allahu ndëshkon ashpër!}(el-Hashr:7). Ndërsa i Dërguari i Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të! – ka thënë:

«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد »

«Kush vepron një vepër që nuk përputhet me atë në të cilën jemi ne, ajo do të jetë e refuzuar!» (Muslimi)

Fjala «…nuk përputhet me atë në të cilën jemi ne…» nënkupton: që nuk ka ardhur argument nga i Dërguari i Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!-  për të, por është vepër e shpikur dhe e sajuar nga vetë njerëzit.

Fjala «…e refuzuar…» nënkuptonse adhurimi është i papranuar dhe në të njëjtën kohë është edhe gjynah, ngase personi që e bën atëka sjellë një adhurim të cilin nuk e ka legjitimuar Allahu i Lartësuar dhe as i Dërguari i Tij – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!-.

 

Marrë nga libri:

Mësoje Besimin tënd prej Kuranit dhe Sunetit autentik

Nga profesor: Muhamed bin Xhemil Zejno

Përktheu: Bashkim Selmani