3 keshilla qe duhet ti mbash gjithmon me vete kudo qe te jesh

0
1839

Prej Ebu Dherrit -Allahu qoftë i kenaqur prej tij- se i dërguari i Allahut -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij- ka thënë:

“Ki frikë Allahun kudo që të jesh.

Pasoje të keqen me të mirë që ajo (e mira) t’a fshijë atë (të keqen).

Sillu me njerëzit me sjellje të mirë!”

📚 Transmeton Ebu Daudi, Ahmedi, Tirmidhiu, el Hakim, Bejhakiu në Shuab dhe e ka bërë Hasen (të mirë) imam Albani -Allahu i mëshiroftë të gjithë-. 📚