3 arsyet perse quhet Dita e GJykimit.

0
1471

Dita e Kiametit eshte Dita ne te cilen do te ringjallen njerezit. Ajo eshte quajtur “Dita e Kiametit” per tri arsye:

E para: Ne kete Dite njerezit do te dalin para Zotit te boteve.

Argumenti: Allahu thote “A nuk e dinë të tillët se kanë për t’u ringjallur? Në një ditë të madhe, Në ditën kur njerëzit ngrihen (prej varrezave) për të dalë para Zotit të botëve”. El-Mutafifin, 4-6

E dyta: Ne kete Dite do te sillen deshmitaret per te deshmuar.

Argumenti: Allahu thote: “Sigurisht, Ne do t’i ndihmojmë të dërguarit Tanë dhe besimtarët, si në jetën e kësaj bote, ashtu edhe në Ditën, kur do të sillen dëshmitarët”. Gafir, 51

E treta: Ne kete Dite do te gjykohet me drejtesi.

Argumenti: Allahu thote: “Në Ditën e Kiametit, Ne do të vendosim peshore të sakta e askush nuk do të pësojë asnjë padrejtësi. Ne do të sjellim (për gjykim) çdo vepër, qoftë kjo edhe sa pesha e një kokrre sinapi. Ne jemi të mjaftueshëm për llogaritje”. El-Enbija

Unejs Sheme