2 veprat qe ju largojne nga zjarri

0
2651

Prej gjerave qe te shpetojne nga zjarri

#Teuhidi: Ndalimi qe teuhidi i ben poseduesit te tij nga zjarri eshte dy llojesh:

E para: E ndalon nga hyrja ne te. Pra, personi nuk hyn fare ne zjarr. E kjo eshte miresia me e madhe e tij.

E dyta: E ndalon nga qendrimi pergjithmone ne zjarre. Pra, personi hyn ne zjarr dhe qendron ne te sa te doje Allahu i Lartesuar e pastaj nxirret prej tij dhe hyn ne xhenet duke qene pergjithmone ne te. (1)

#Miresia ndaj njerezve me pasuri dhe fjale. Shejh Abdurrahman Es-Sadij (Allahu e meshirofte!) thote: Prej gjerave me madhore qe te shpetojne nga zjarri eshte miresia ndaj krijesave me pasuri dhe fjale. (2)

Kane thene: “U flisni zemrave me butesi, ngase fjalet e bukura jane si nje burim me uje te ftohte e te embel qe i sherojne zemrat e etura dhe te semura. Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thene: “Nese butesia gjendet diku, ajo e zbukuron ate dhe nese largohet, e shemton ate.” Shenon Muslimi

Përktheu: Unejs Sheme