12 cilēsitē e gruas së mirë.

Cilēsitē e gruas së mirë, janë:

Të ndjehet e lumtur familja e saj kur ato jane bashke.

T’i bindet burrit të saj, nëse ai e keshillon të veprojë gjëra ka urdhēruar Zoti ne Kuran.

Ta doj burrin e saj edhe nëse ai nuk ēshtē i pasur dhe qe eshte njeri i thjeshte.

E ruan nderin e saj, kur burri i saj nuk ēshtē në shtëpi apo ēshtē larg saj.

E ruan pasurin e burrit të saj, kur burri i saj nuk është në shtëpi apo ēshtē larg saj.

Nuk e pranon në shtëpi asnje njeri te huaj.

Ta ndihmoj dhe ta përkrah burrin e saj në adhurimet ndaj Zotit.

Te jete e sjellshme dhe e dashur me familjen e burrit.

Të jetë falënderuese dhe mirënjohse.

Nuk ia përhap të metat, dobësitē, fshehtēsitë e burrit të saj.

I nderon dhe respekton prindërit e burrit të saj.

Kujdeset dhe sillet mirë me prindērit e burrit të saj, kur ai nuk ēshtē prezent apo është larg saj.

Read Previous

Si ta pastrosh zemren tende nga zilia

Read Next

4 gjëra janë të dashura për Allahun