10 veprat qe i ndodhin njeriut kur ben gjynahe

Thotë Allahu i Lartësuar :-

Për shkak të veprave (të këqia) të njerëzve, janë shfaqur në tokë e në det të zeza (bela, skamje, katastrofa, humbje e bereqetit etj.), e për ta përjetuar ata një pjesë të kësaj të keqeje që e bënë, ashtu që tërhiqen (nga të këqijat).
SURJA Rrum(ajeti 41)

Thotë Ibn El-Kajim رحمه الله(Allahu e mëshiroftë) :-

Nga gjynahet ka ndikime të këqija . Të dëmshme për zemren dhe trupin në këtë botë dhe në akhiret( botên tjetër) , saqë nuk e din këtë vetëm se Allahu.

Prej ndikimeve ( të gjynaheve) është :-

1. Largimi i diturisë

2. Largimi i rriskut( pasurisë)

3. Largim ( ftohje) që e gjen mëkatari në zemren e tij, midis tij dhe Allahut.

4. Veçim , izolim që ndodh midis tij dhe njerzve .

5. Vështirësimi i punëve të tij, saqë nuk ndodh që te marri hap për kryerjen e një pune ,vetëm se e gjen atë të bllokuar( nuk i hapen rrugët).

6. Errësirë( pika të zeza) që gjenden në zemren e tij , realisht.

7. I dobësohet atij zemra dhe trupi.

8. Largimi i bindjes( devotshmërisë)

9. I shkurtohet gjynafqarit jeta e tij dhe i largohet bereqeti.

10. Gjynahet kultivojnë (gjynahe)të ngjashme me to dhe shtojnë njëra tjetrën.

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص52📗

Përktheu :- J. Korriku

Read Previous

Cdo gje qe duhet te dini rreth muajit Sheval

Read Next

Ramazani u largua por ti mos i ndalo veprat e mira