10 vecori të Profetit Muhamed alejhi selam

0
1578

VEÇORITË E PROFETIT TONË

-Është lajmëtari i fundit nga ana hyjnore për njerëzimin dhe është vula e mbarë Profetëve dhe i fundit prej tyre.

-Mesazhi i tij është universal për mbarë popujt e botës dhe për të dyja krijesat e përgjegjshme,njerëzit dhe xhinët.

-Nuk ndërroi jetë derisa triumfoi mbi kundërshtarët e tij.

-E ftoi Allahu pranë Tij në qiellin e shtatë sa ishte  gjallë në këtë jetë dhe atje ai komunikoi me Allahun e
Lartmadhëruar drejtpërdrejtë pas perdes.

-Iu dha mrekullia e ndarjes së hënës më dyshë në prani të kundërshtarëve të tij.

-E përshëndetën atë gurët dhe deveja.

-Vajtoi për të më zë të lartë trungu i një palme në prani të një turme të madhe njerëzish.

-Do të jetë i pari që do të dalë nga toka Ditën e Ringjalljes.

-Do të jetë udhëheqësi i gjithë njerëzimit në Ditën e Gjykimit dhe ndërmjetësuesi i tyre për hapjen e llogarisë.

-Në dorën e tij në Ditën e Gjykimit do të jetë flamuri i lavdisë.
 
Përshtati Rexhep Milaqi