10 shkaqet qe e dergojne njeriun drejte depresionit.

0
6439

Shkaqet e depresionit:

1. Shkaqet e jashtme

2. Shkaqet e brendshme.

• Shkaqet e jashtme:

1. Humbja e personit të dashur-largimi nga kjo bote e ndonjerit prej tyre

2. Dështimi i biznesit, provimet studimore, etj.

3. Largimi nga puna

4. Divorci

5. Konfliktet e shpeshta nê familje

6. Sèmundja e rënd dhe e papritur.

7. Shpifja në moral

8. Zgjatja e shërimit nga sëmundjet trupore dhe shpirtërore, shërimi nga magjija, etj.

9. Borxhi

10. Pengesat dhe personi i madh në thirrje drejt Allahut, nga shejtanêt dhe njerêzit

• Shkaqet e brendshme:
Ato nderlidhen me psiqikën e personit, siç janë qelizat e trurit, mungesa e hormoneve të gjëndrës tiroide.

Suad Shabani.