10 kushtet që duhet të plotësojë kafsha që të jetë kurban:

0
4612

Ka thene Imam ibn Uthejmin, Allahu e meshirofte:

Kushtet që duhet të plotësojë kafsha që të jetë kurban:

Te jete bageti: Deve, lope, dhen.

Mosha: Deveja duhet të jetë më shumë se pesë vjeçe, lopa më shumë se dy vjeçe, dhia të ketë mbushur një vit, kurse delja së paku duhet të jetë gjashtëmuajshe.

Cilësitë: Parim i kurbanit është të jetë i shëndetshëm, pa të meta, pa sëmundje të qartë dhe pa mangësi, si shembull të mos ketë verbëri të qartë (të mos i mungojë ndonjë sy), të mos jetë e çalë, të mos ketë gjymtyrë të thyer dhe të mos jetë e dobët në trup.