10 dobite qe perfitojm kur permendim Zotin

0
1724

Dobitë e përmendjes(Dhikrit) së Allahut :

1. Përmendja e shpeshtë e Allahut, ngritë gradat muslimanit në dunja dhe ahiret.

2. Përmendja e Allahut shlyen mëkatet.

3. Pastron zemrat nga syefaqësia dhe mendjemadhësia.

4. Qetëson zemrat.

5. Sjell lumturi dhe furnizim.

6. E afron muslimanin tek Allahu.

7. Ruan nga dënimi dhe hidhërimi i Allahut.

8. Është nga ibadetet më madhore dhe më të dashura tek Allahu.

9. Forcon lidhjet mes robit dhe Allahut.

10. Shkak për faljen e mëkateve dhe fitimin e shpërblimeve të panumërta.

Suad Shabani