Përshkrimi i foshnjës në barkun e nënës në Kuran

0
1109

Më pas, atë pikë uji e bëmë copë gjaku, e atë gjak të ngurtë e bëmë copë mishi…El- Mu’minun 14.

Kurani ekspozon edhe një mrekulli pas fazës (alaka) varur duke u mbajtur në mitrën e nënës pas së cilës thotë se pëson faza një copë mishi i përtypur (mudga) që e kemi kaluar. Me të vërtet edhe nga vogëlsia e embrionit tek mitra e nënës, edhe që do të përfshihet me eshtra është në pamje të një mishi të përtypur. Gjithashtu është interesantë –siç do të bëhet edhe më e qartë nga fotografia- embrioni sikur të ketë pasur shenja të dhëmbëve në një far forme është pronarë gjatë fazës që ka kaluar në mitrën e nënës. Për këtë shkak “një mish i përtypur” është një mrekulli shumë e qëlluar që shpjegon Kuran fazën që kemi kaluar.
Shprehja në ajetin 5 të Sures Haxh “një mish i përtypur” kalon duke folur për krijimin tonë nga një pjesë e mishit të përtypur pak e qartë, e pak jo e qartë. Me të vërtet është e qartë se embrioni në këtë fazë mundë të shihet me sy, nga që është i një madhësie detalet nuk mundë të kuptohen, është plotësisht në pajtim me shprehjen “një pjesë e qartë, e një pjesë jo e qartë”. Një pjesë nga trupi e ndarë ka filluar të jetë e qartë siç janë kryet e njeriut, barku, këmbët, po edhe një pjesë që nuk është e qartë për këtë fazë, është shumë e qëlluar të kaloj shprehja “një pjesë e qartë, një pjesë jo e qartë”.
Prof. Dr. Keith L. Moore në lidhje me atë që kalon në Kuran “mish i përtypur” për periudhën në fjalë thotë: “në periudhën kur shqyrtuam embrionin me habi mësuam, se çka ka për qëllim të na thotë në lidhje me ajetin në fjalë. Sepse embrioni kur arrin në 28 ditshin vinë me një strukturë të tespiheve dhe këto në shikim ngjasojnë në shenjat që lënë dhëmbët. Në këtë periudhë bëmë modelin e embrionit nga plastika dhe duke e përtypur mbi të mbetën shenjat e dhëmbëve tanë. Peizazhi që u shfaqë nga hulumtimi ishte jashtëzakonisht e ngjashme me embrionin e kësaj faze dhe se Kurani mjaftë qartë shfaqën mishin e përtypur apo embrionin e njeriut se pse e cekën me këtë fjalë.”
Modeli i embrionit nga plastika që bëri Keith L.Moore

KUR TË VIJË DITA – NJË MISH I PËRTYPUR
Nga një qelizë duke u ndarë në pjesë formohen organe dhe grup qelizash të ndryshme. Në një fazë të krijimit sasia jonë sa edhe një mish i përtypur, kur të vijë dita me gjitha organet, me muskuj, me eshtra, me veshë, truri, sytë do të bëhet njeri. Të mendojmë fazën kur është një copë mish i përtypur, po edhe gjendjen e fundit që marrin organet e trupit. Kështu që mund të jemi dëshmitar edhe një herë i krijimtarisë pa mungesa të Allahut.

Do të vijë dita kjo copë e përtypur, do të bëhet zemër. Ajo zemër që mesatarisht në ditë do të rrah 10.000 herë. Po edhe pa mos u informua ne, pa mos harxhua orvatje për shtyrjen në funksion. Nuk përzihet gjaku i pa pastër që vinë në zemër me gjakun e pastër, siç nevojitet gjaku në trupin e njeriut ashtu edhe bëhet shpërndarja në formë të përkryer. Krijimi i barkusheve të zemrës dhe i brendësisë anatomike është i mahnitshëm. Hedhë dhe me damarët mbledhës e organizon për punë gjakun është komplekse dhe e jashtëzakonshme do të zgjaste me faqe po të ishte një temë me shkrimë…
Do të vijë dita që kjo pjesë e mishit të përtypur do të bëhet mushkëri. Ajo mushkëri që do të ketë më shumë se 400 detyra. Kjo pjesë e vogël e mishit, prodhimin që nuk mundë të arrij asnjë laboratori në Botë kjo pa mos u hutua, ne pa mos u informua, vetëm për ne e bënë….
Do të vijë dita që ky mish i përtypur, do të rrethojë trupin me eshtra. Në saje të muskujve tanë nga ushqimi në vrap, në ecje, në ulje deri te qeshja. Muskujt në një përzierje të madhe funksionojnë me rrjetë të madh koordinues. Siç është edhe lëvizja më e thjeshtë për të qeshur duhet të punojnë në moment 17 muskuj…
Truri jonë, duart, këmbët, zorrët, veshëzat, sistemi i frymëmarrjes, gjaku jonë… e gjithë kjo që kemi përmendur në fillim kalon nëpër fazën e një mishi të përtypur. E në fund krijohet trupi ynë i përkryer që nuk e ngërthen një enciklopedi me shumë vëllime për përshkrimin e sajë. Kurani na fton në hulumtimin e gjithë këtyre, dhe në mendimin mbi gjitha krijimet. Ajetet e Kuranit në lidhje me adhurimin kaplojnë një vend të rëndësishëm dhe është biseduar shumë mbi këto. Kurse ajetet e Kuranit në lidhje me mendimin, logjikimin, edhe pse janë me numër shumë më shumë se ajetet që flasin për formën e adhurimit shumë pak janë menduar, dhe shumë pak kanë hyrë në rendë dite.
O ti njeri, po ç’të mashtroi ty kundrejt Zotit tënd që është bujar e i urtë?
I cili të krijoi, të përsosi dhe të drejtoi.
Të formësoi në formën që Ai dëshiroi! El – İnfitar 6-8.