6 gjërat që duhet ti bësh kur shikon ëndërr të keqe

Kush sheh ëndërr të keqe:

1- Pështyn tri herë në anën e majtë.

2- Kërkon mbrojtje tek Allahu nga shejtani i mallkuar.

3- Kërkon mbrojtje nga e keqja e asaj ëndrre.

4- Ndryshon krahun (anën) në të cilën flinte.

5- Mos të kërkojë komentim për të.

6- Mos t’ia tregojë askujt.

Read Previous

A i lejohet gruas ta fal namazin e drekës në kohën që imami është duke mbajtur hutben e xhumasë?

Read Next

A i këndohet Kuran makinës?