6 gjërat që duhet të bësh kur shikon ëndërr të keqe.

0
2501

Kur sheh ëndërr të keqe:

1- Pështyn tri herë në anën e majtë.

2- Kërkon mbrojtje tek Allahu nga shejtani i mallkuar.

3- Kërkon mbrojtje nga e keqja e asaj ëndërre.

4- Ndryshon krahun (anën) në të cilin flinte.

5- Mos kërko komentim për të (enderren).

6- Mos i’a trego askujt (endrren).