Vjen ne xhami per namazin e xhumase dhe sheh se namazi eshte falur, cfare duhet te fal?

Pyetja nr. 25: Kush vjen ne xhami per namazin e xhumase dhe sheh se namazi eshte falur, cfare duhet te fal?

Shkoj ne xhami dhe e gjej imamin ta kete perfunduar namazin e xhumase, cfare duhet te fal?

Saktesohet ne “Musanefin” e Iben Ebi Shejbes se Abdullah bin Mesudi u pyet per personin qe hyn ne xhami dhe s’e arrin dot namazin e xhumase.

Iben Mesudi tha: “Te fal dreken.”

Ose ka thene: “Kush nuk e arrin namazin e xhumase, le te fal dreken.”

Prandaj kush vjen per namazin e xhumase dhe imami e ka perfunduar ate, le te fal namazin e drekes.

Shejh Mesh’hur Al Selman
“Mexhlisu Fetaua el-Xhumuah”
Unejs Sheme

Read Previous

Allahu ka pergatitur falje dhe shperblim te madh per keta njerez

Read Next

Një hadith madhështor