Tri gjëra janë më krenare se të gjitha të tjerat

0
836

Imam Shafiu ,Allahu e mëshiroftë ,ka thënë:
“Tri gjëra janë më krenare se të gjitha të tjerat;
Bujaria në varfëri,
devotshmëria në vetmi,
dhe ta thuash të vërtetën përballë njeriut që ke interes dhe atijë që i ke frikë.”

Burimi: Xhami el ulum vel hikem :fq 247.