T’i bësh të tjerët të qeshin me gjëra të pavërteta

0
815

T’i bësh të tjerët të qeshin me gjëra të pavërteta

Thotë Ibn Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): “Gënjeshtra më e madhe është ajo çfarë bëjnë disa njerëz, kur ata shpikin ndonjë gjë të pavërtetë vetëm e vetëm për t’i bërë njerëzit të qeshin! Ndërsa në hadith autentik, ka ardhur paralajmërim i rëndë për ata që veprojnë kështu. I dërguari i Allahut salallahu alejhi ue selem, ka thënë:
“Mjer për atë i cili flet duke gënjyer vetëm e vetëm që t’i bëj njerëzit të qeshin! Mjer për të! Mjer për të!”
Ky është një paralajmërim për një veprim që, shumë prej njerëzve e konsiderojnë si diçka të lehtë.”
?Sherh Rijadus-Salihiin (1/297)