Sukseset e kësaj bote

Sukseset e kësaj bote
Në moshën 4 vjeçare suksesi është që të mos urinosh më në rrobat e tua
Në moshën 8 vjeçare suksesi është që të dish rrugën e kthimit për në shtëpi
Në moshën 12 vjeçare suksesi është që të kesh shokë
Në moshën 18 vjeçare suksesi është që të marrësh patentën
Në moshën 23 vjeçare suksesi është që të mbarosh universitetin
Në moshën 25 vjeçare suksesi është që të gjesh një punë
Në moshën 28 vjeçare suksesi është që të gjesh një bashkëshorte
Në moshën 30 vjeçare suksesi është që të kesh një fëmijë
Në moshën 35 vjeçare suksesi është që të kesh pasuri
Në moshën 45 vjeçare suksesi është që të dukesh si djalë i ri
Në moshën 50 vjeçare suksesi është që të shijosh frytet e edukimit të fëmijëve të tu
Në moshën 55 vjeçare suksesi është që të jesh i aftë të realizosh kërkesat epshore të bashkëshortes
Në moshën 60 vjeçare suksesi është që të jesh i aftë të ngasësh makinën
Në moshën 65 vjeçare suksesi është që të mos vuash nga sëmundjet
Në moshën 70 vjeçare suksesi është që të mos ndjehesh i plakur
Në moshën 75 vjeçare suksesi është që të kesh miq
Në moshën 80 vjeçare suksesi është që të dish rrugën e kthimit në shtëpi
Në moshën 85 vjeçare suksesi është që të mos urinosh në rrobat e tua

Kjo është bota me sukseset e saj të përkohshme, e pavlerë edhe pse mundohemi shumë për të

Read Previous

Disa prej dobive të cilat njeriu i arrin duke sjellë ndërmend mbikëqyrjen e Allahut

Read Next

3 veprat që e fusin gruan në Xhenet