Si uronin sahabet kur hynte muaji dhe viti i ri?

0
875

Si uronin sahabet kur hynte muaji dhe viti i ri?
Ka thene Ebu El kasim El begauij ne ” Mu’xhem es sahabe”, 3/543″: Me ka treguar Ibrahim bin Hani bin Esbag nga Ibn Uehb nga Hajue nga Ebi Akil nga gjyshi i tij Abdullah bin Hisham se ka thene:
” Sahabet e Profetit alejhi selam e mesonin kete dua si te mesonin Kuranin, kur hynte muaji apo viti i ri:
O Allah sille tek ne me besim dhe siguri, paqe dhe Islam, te mbrojtur nga shejtani dhe ne kenaqesine e Rrahmanit!
Thote Ibn Haxher ne ” El isabe, 4/355:
Kjo percjellje eshte meukuf me kushte te sakta