Si ti shërosh të sëmurët në familjen tënde

0
2284

Veziri Nidham el Mulk u sëmurë në Bagdad dhe e kuronte veten duke dhënë sadaka (lëmoshë).

Mblidhte numër të madh fukarenjësh dhe nevojtarësh dhe u jepte lemoshë dhe kështu ai shërohej.  “El Kamil fi Tarijh

Menavij ka thënë: “Eshtë bërë provë kjo (të kururarit me anë të sadakasë lemoshes) dhe të suksesshmit kanë parë se kurat shpirtërore ndikojnë (në trupat e njerëzve) më shumë se kurat konkrete.”

“Fejdul Kadir“.