Si të ulesh me sahabët?

Shakik ibn Ibrahim transmeton:

I është thënë një herë Abdullah ibn Mubarekut: “Pasi faleni me ne, ju nuk uleni me ne? ”
Ai u përgjigj: “Unë po shkoj dhe të ulem me Sahabët dhe Tabi’inët.”
Ne i thamë: “Dhe si mund të ulesh me Sahabët dhe Tabi’inët (kur ata të gjithë ata kanë vdekur)?
Ai u përgjigj: “Unë po shkoj që të lexoj diturinë që kam mbledhur, unë gjej transmetimet dhe veprat e tyre. Çfarë do të bëj me ju? Ju uleni përreth dhe përgojoni njerëz.”

Burimi: (El-Dhehebi, Sijer ‘lam el-Nubale` në biografinë e tij të Abdullah ibn el-Mubarekut.)

Read Previous

A lejohet mbyllja e zogjve në kafaz?

Read Next

Si ta shërosh veten tënde