Si të kesh një përfundim të mirë

0
1396

Hafidh Ibn Rexheb el Hanbeli, rahimehullah, ka thënë:

” Përfundimi i keq i njeriut vjen si pasojë e gjërave të këqija të fshehta të cilat i fsheh njeriu, edhe pse ai tek njerëzit duket i njeri i mirë, porse n’realtet ai në vetvete fsheh vepra apo gjëra të këqija të cilat nuk i shohin njerëzit.

Dhe një gjë e tillë obligon që personi në fjalë të ketë përfundim të keq.

Njashtu, dikush prej njerëzve mund të veprojë vepra që shpiejnë në Xhehenem, porse ai në brendësinë e tij posedon ndonjë gjë të dobishme të cilën nuk e shohin njerëzit, dhe kjo gjë në fund të jetës së tij ia mundëson atij një përfundim të mirë.”

Burimi;
Xhamiul Ulumi Vel Hikem
Suad Shabani