Si ta zbusësh zemrën

Zbutja e zemrës.

Zbutja e zemrës nis nga përkujtimi i Allahut, sepse përmendja e Allahut e bën të përulur zemrën, e përmirëson, e zbut dhe largon prej saj harresën dhe shkujdesjen.

Allahu i Lartësuar thotë: ” Ata që besojnë dhe zemrat e të cilëve qetësohen kur përmendet Allahu. Vërtetë që zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut.” (Er-Rad: 28)

Një njeri u ankua tek Hasan El-Besri për ashpërsinë dhe ngurtësinë e zemrës dhe ai i tha: “Zbute me dhikrin” gjithashtu ka thënë se: “Mexhliset e dhikrit ngjallin dijen dhe e bëjnë zemrën të përulur.”

Read Previous

Ruajtja nga lypja e të tjerëve

Read Next

Fjalë të vyera për këtë botë nga Hasan El-Besriu