Si ta njohësh një njeri

Është transmetuar se El-A’mash -RahimehUllah- ka thënë:

Ata selefët (te paret tane) kurrë nuk pyetnin rreth gjendjes fetare të një njeriu, pasi dinin tri gjëra rreth tij:

Vendin ku dhe me kë ai hynte,
vendin ku dhe me kë ai ecte, dhe
shokët e tij të ngushtë.

Kuptimi: Njohja e këtyre tri gjërave në lidhje me një njeri është më se e mjaftueshme për të ditur nëse ai është duke ndjekur rrugën e drejtë në traditen Profetike apo jo.

Ibn Batah, El-Ibanah . nr 419.

Read Previous

30 shenjat e hipokritëve

Read Next

Çfarë duhet të bej ai që thyen betimin ndaj Zotit?