Si mund të mërzitesh dhe me ty është Allahu?!

0
1910

Si mund të mërzitesh dhe me ty është Allahu?!

Si mund të frikësohesh dhe me ty është Allahu?!

Jeta ka vuajtje, stres dhe mundim, kur zemra jote nuk është e lidhur me Allahun. Ai është i Cili zgjeron kraharorin tënd, lehtëson vështirësinë tënde dhe zgjidh problemin tënd. Asnjë nga njerëzit nuk mund të të bëj dobi apo dëm pa lejen e Allahut, prandaj gjithmonë të jesh në lidhje të drejtpërdrejtë me Zotin tënd.

Kur të jesh i mërzitur, thërrit: “ O Allah…!”

Kurt ë jesh i varfër, thërrit: “ O Allah…!”

Kurt ë jesh i sëmurë, thërrit: “ O Allah…!”

(e huazuar)