Shkaqet që të mbrojnë nga e keqja e atij që të xhelozon

0
1874

Shkaqet që të mbrojnë nga e keqja e xhelozit(e atij që të xhelozon);

1. Kërkimi i mbrojtjes së Allahut.

2. Devotshmëria ndaj Allahut.

3. Sabri-durimi ndaj armiqsisë së xhelozit.

4. Mbështetja në Allahut.

5. Mospreokupimi për ose me njeriun që të xhelozon.

6. Dorëzimi i tërë çështjes tënde tek Allahu.

7. Ji i sinqertë dhe vepro çdo gjë vetëm për hirê të Allahut.

8. Kthimi tek Allahu me pendim dhe kërkim falje për mëkatet.

9. Dhurimi i lëmoshës ndaj njerëzve në përgjithsi, veçanërishtë atij që të xhelozon.

10. Shuajtja e xhelozisë së atij që të xhelozon duke i bërë mirë, duke bêrê dua për të, duke e thirrur me emrat më të bukur që ai i do.

11. Ngulitja e teuhidit në zemër dhe bindja e paluhatshme se nuk ka mundësi të të godas ndonjë e keqe pa lejen, dëshirën dhe diturinë e Allahut.

As ai që të xhelozon as të tjerët prej krijesave të Allahut nuk do të të mundin të të bëjnë diçka më tepër jashta asaj që ka caktuar Allahu.

Mos u frikëso nga askush tjetër pos Allahut.

Mbështetju vetëm Allahut dhe mos u merr me njerëzit.

Nga arabishtja : Suad Shabani
©xhamiambret.com