Shkaqet që të mbrojnë nga e keqja e atij që të xhelozon

Shkaqet që të mbrojnë nga e keqja e xhelozit(e atij që të xhelozon);
1. Kërkimi i mbrojtjes së Allahut.
2. Devotshmëria ndaj Allahut.
3. Sabri-durimi ndaj armiqsisë së xhelozit.
4. Mbështetja në Allahut.
5. Mospreokupimi për ose me njeriun që të xhelozon.
6. Dorëzimi i tërë çështjes tënde tek Allahu.
7. Ji i sinqertë dhe vepro çdo gjë vetëm për hirê të Allahut.
8. Kthimi tek Allahu me pendim dhe kërkim falje për mëkatet.
9. Dhurimi i lëmoshës ndaj njerëzve në përgjithsi, veçanërishtë atij që të xhelozon.
10. Shuajtja e xhelozisë së atij që të xhelozon duke i bërë mirë, duke bêrê dua për të, duke e thirrur me emrat më të bukur që ai i do.
11. Ngulitja e teuhidit në zemër dhe bindja e paluhatshme se nuk ka mundësi të të godas ndonjë e keqe pa lejen, dëshirën dhe diturinë e Allahut.
As ai që të xhelozon as të tjerët prej krijesave të Allahut nuk do të të mundin të të bëjnë diçka më tepër jashta asaj që ka caktuar Allahu.
Mos u frikëso nga askush tjetër pos Allahut.
Mbështetju vetëm Allahut dhe mos u merr me njerëzit.

Nga arabishtja : Suad Shabani
©xhamiambret.com

Read Previous

Katër janë tiparet e hipokrizisë

Read Next

Çfarë ndodh me ty kur posedon moral të mirë