Shenjat treguese të lumturisë janë

Ka thënë Ibn El kajim – Allahu e mëshiroftë:
“ Shenjat treguese të lumturisë janë: kur njeriu sa më shumë shton diturinë aq më shumë shton edhe modestinë, sa më shumë shton veprën e mirë aq më shumë shton edhe frikën dhe ruajtjen nga Allahu, sa më shumë të jetojë aq më pak shpreson për të jetuar, sa më shumë të shtojë pasurinë aq më shumë shton nënçmimin dhe shpenzimin e saj për lëmoshë, sa më shumë të shtojë në pushtetin dhe pozitën e tij aq më shumë shton afrimin me njerëzit dhe realizimin e nevojave të tyre.”

“ Feuaid el feuaid”, f. 403

Read Previous

Si të durosh gjatë kohëve të vështira dhe kur je i sprovuar

Read Next

Si të sprovon Allahu në begati apo me fatkeqësi