Sekreti për një jetë të lumtur

Buzëqeshja, morali i mirë, fjala e mirë, zemra e pastër: këto e përbëjnë bukurin e vërtetë tek njeriu.

Në momentet e gëzimit, falëndroje Allahun!
Në kohët e vështira, duhet te kesh mendim të mirë për Allahun.
Në momentet e qeta, përmende Allahun!
Në momentet e dhimbshme shpreso ne meshiren e Allahut”.
Në çdo kohë përmende Allahun, sepse Ai është afër e Dëgjon lutjen e lutësit dhe i Përgjigjet.
Sa here që e përmirëson nijetin tënd, Allahu ta përmirëson gjendjen tënde.
Sa herë që i shpreson tjetrit të mirën, të vjen ty e mira aty ku nuk e mendon.

O Allahu ynë përmirësoi zemrat tona, fali gjynahet tona, na i mbulo të metat tona, pranoi faljet tona!

You may also like...