Sa nevojë kemi për këtë pastrim

0
1959

Sa nevojë kemi për këtë pastrim?

Allahu i Lartësuar thotë:
“Ne do ta heqim urrejtjen nga zemrat e tyre; ata do të rrinë ulur si vëllezër përballë njëri-tjetrit në divane.”
(El-Hixhr, 47)

Pastrimi i zemrës së njeriut për vëllain e tij, është një prej adhurimeve më të shtrenjta tek Allahu. Ai është prej cilësive më të mira të banorëve të Xhenetit.
Sa të nevojshëm jemi për këtë….‼️
Allahu na bëftë neve dhe juve, prej atyre që e pastrojnë zemrën, përmirësojnë nijetet e tyre dhe prej atyre që do të futen në Xhenet pa dhënë llogari….!
Amin!