Rrënjët e mëkateve janë tre:

0
1106

Rrënjët e mëkatit

“Rrënjët e mëkateve janë tre:

Ibn Kajjimi -Allahu e mëshiroftë- ka thënë:
“Rrënjët e mëkateve janë tre:
Mendjemadhësia: Ajo e ka nxitur Iblisin në atë që e ka nxitur.

Lakmia: Ajo Ademin -alejhi selam- e ka nxjerrë nga Xheneti.

Zemërligësia: Ajo bëri njërin nga bijtë e Ademit -alejhi selam- të marrë guximin të vrasë vëllanë e tij.

Kush i largohet këtyre tre gjërave është i ruajtur nga e keqja.
Mosbesimi rrjedh nga mendjemadhësia.

Mëkatet nga lakmia.

Arroganca dhe padrejtësia nga zemërligësia.”

Ibn El kajim
Allahu e meshirofte